Frézování

mám zájem o službu
Frézování se používá ke srovnávání a snižování vodorovných betonových a asfaltových ploch. K frézování používáme různých elektrických i motorových fréz, od největších (dvou bubnové s pojezdem a záběrem 25 cm nebo jedno bubnové s pojezdem a záběrem 30 cm) až po nejmenší frézu (jedno bubnovou bez pojezdu se záběrem do 25 cm).

Frézy pracují na principu naklepávání nebo sekání nebo kombinaci obou. Všechny tyto stroje jsou spojeny odsávací hadicí o průměru 150 cm s velkým průmyslovým vysavačem. Frézování se používá ke srovnávání nerovností nebo očištění starých nesoudržných betonů a asfaltů před pokládkou nových povrchů, ke snížení povrchů. Na silnicích se frézování používá k vyspádování do kanalizačních vpustí, k odstranění dopravního značení nebo ke zhotovení různých odvodňovacích pruhů. Frézováním se také provádí různé zdrsňování povrchů, např. prudké sjezdy a nájezdy. V zemědělství se používá zdrsňování povrchů na stáních pro dobytek.

  • nabízí odstranění plošných a lokálních nerovností a silných vrstev barvy, stěrky, olejových nánosů a nášlapů
  • zaručuje dokonalou přípravu podkladu před sanací povrchu
  • provádí se pomocí kladívkových, hrotových rotačních nebo silničních fréz
  • kladívkové frézy - jsou určeny pro odstranění lokálních nerovností, nátěrů, nesoudržných částí nánosů a nášlapů. Opakovaným pojezdem po nerovnosti dosahujeme optimálního profilu opracovaného povrchu, který můžeme dále opracovat broušením nebo tryskáním
  • hrotovou rotační frézou - provádíme odstranění větších nerovností na betonech, odfrézování stěrek, plastbetonů, zbytků pečetících vrstev, asfaltů...
  • ofrézovaný povrch po silniční fréze jsme schopni srovnat plošnými frézami pro dosažení lepší rovinatosti plochy
  • pro eliminaci úletu prachových částic lze frézování provádět v režimu zkrápění nebo odsávání

Reference

Slovátské ST Uherský Brod
A3 sport
Krušnohorské strojírny
D1 - frézování vodorovného značení
D1 - frézování vodorovného značení
New Yorker - Brno
D1 - frézování vodorovného značení
Meopta - Přerov
D1 - Velká Bíteš
Meopta Přerov